Varmepumpe i Frederikssund

Søger du en miljøvenlig løsning til dit indeklima? …så er en varmepumpe en god mulighed

Varmepumpe i Frederikssund

Søger du en miljøvenlig løsning til dit indeklima? Så er en varmepumpe en god mulighed

Hvilke typer varmepumper findes der?

Der findes 2 forskellige typer varmepumper:

Hos Heller El er vi uddannet til at vurdere hvilken type varmepumpe der passer til din bolig og til at installere de 2 typer varmepumper. Heller El – din lokale varmepumpe installatør i Frederikssund.

 

Har du en varmepumpe, kan du varme dit hjem op ved at udnytte jordens eller luftens energi. Og dermed erstatter varmepumpen oliefyr, pillefyr, fjernvarme, gasfyr og elvarme. Varmepumper er en miljøvenlig opvarmningsform da de bruger varme som allerede eksisterer i jorden eller luften.

Erfaring viser, at varmepumper er lige så stabile som traditionelle opvarmningsformer, så længe anlægget er tilpasset den enkelte bolig og vedligeholdes med et årligt serviceeftersyn.

Luft til vand-varmepumpe

En god og energirigtig variant er luft til vand-varmepumpe og hvis der ikke er fjernvarme i dit område, er en luft til vand-varmepumpe et godt alternativ. Den er forsynet med en ude-del med en blæser, som man kender fra en aircondition og den bruger den luft, der allerede er i et rum eller udendørs til at lave mere varme. Varmen udvindes fra luften.

Se mere om varmepumper på Energistyrelsens liste på www.sparenergi.dk

Hvornår skal du overveje en luft til vand-varmepumpe?

Står du over for at skulle udskifte et gammelt oliefyr eller gasfyr, kan du overveje en luft til vand-varmepumpe. Du kan spare op imod halvdelen af din varmeudgift.

Luft til vand-varmepumper kræver, at boligen er velisoleret. Fremløbstemperaturen på det vand, som skal opvarme boligen, er ikke så høj som det fra et olie- eller gasfyr. Derfor skal huset være velisoleret for at kunne varme bygningen ordentligt op.

Hvad koster en luft til vand-varmepumpe?

Den samlede pris for en luft til vand-varmepumpe afhænger af boligens størrelse, og hvor godt boligen er isoleret. Disse parametre danner grundlag for luft til vand-varmepumpens størrelse og installationens omfang med fx flere eller større radiatorer. Desuden kan der være ekstraudgifter hvis elinstallationen skal udvides. Du skal regne med et prisleje på 80.000-130.000 kr.

Vælger du at investere, kan du frem til 2026 få tilskud fra Bygningspuljen, som er en tilskudsordning til energiforbedringer, der administreres af Energistyrelsen. Tilskuddet er sat, så det dækker op til 25 % af investeringen. Bemærk at det er forbrugerens ansvar selv at ansøge og ikke noget Heller El kan hjælpe med.

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe udnytter varmen i luften udenfor. Denne type varmepumpe leverer varmen i bygningen fra en blæser og ikke til radiatorer/gulvvarme. Luft til luft-varmepumpe leverer ikke varme til opvarmning af brugsvand.

En luft til luft-varmepumpe kan med fordel kombineres med et varmegenvindingsanlæg. Anlægget genvinder varmen i den luft, der bliver suget ud af boligen og overfører den til indblæsningsluften. På den måde kan nye tætte bygninger blive luftet ud uden et særligt stort varmetab.

Luft til luft-varmepumpe anvendes ofte som opvarmning i huse uden et fordelingsanlæg, ældre bygninger, sommerhuse og sekundære bygninger.

Har du brug for en varmepumpe i Frederikssund?

Heller El kan vejlede i hvilken type varmepumpe der vil være hensigtsmæssig i netop din bolig og vi installerer også varmepumpen.

Vi hjælper dig med at beregne hvilken størrelse, der egner sig bedst til dit boligopvarmnings behov, med udgangspunkt i din hustype samt indretning. Da vi har stor erfaring med at opsætte forskellige typer af varmepumper, kan vi effektivt og hurtigt rådgive, levere og installere varmepumpen i dit hjem.

En varmepumpe fungerer ved at have en del som sidder inde i boligen og en del som sidder udenfor boligen. Varmepumpens ude-del trækker varmen ud af luften og sender den ind i boligen, hvor inde-delen fordeler varmen. Systemet virker hele året, for selv om lufttemperaturen når helt ned til minusgrader, er der stadig naturlig varme i luften, som varmepumpen kan udnytte.

Desuden kan varmepumpen vendes, så den fungerer som et airconditionanlæg, der leverer kølig luft i de varme sommermåneder.

Økonomien i at installere en varmepumpe:

Udnyttelsen af energien ved at benytte en varmepumpe er så effektiv at en god varmepumpe typisk kan reducere varmeudgifterne.

Varmepumper bruger elektricitet til driften men på trods af det, er det alligevel en rigtig god forretning at anskaffe sig en varmepumpe. Forbruget af el er relativt lavt, så det ikke har den store betydning i det samlede regnskab, da varmeregningen bliver noget billigere.  Har du tidligere brugt elvarme er skiftet til varmepumpe en stor besparelse på elregningen. Samtidig har du mulighed for at reducere din pris på din elafgift, hvis din bolig opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Reduceringen tildeles den del af elforbruget der ligger over 4.000 kWh om året.

Det er også muligt at benytte håndværkerfradraget ved installation af varmepumpe. Du kan læse mere om håndværkerfradraget på SKAT.dk og her er det gældende, at du som forbruger selv skal undersøge mulighed for fradrag. Ligesom du selv skal indtaste tallene hos SKAT.

Kundeudtalelser

Vi er meget tilfredse med både rådgivning og installationen, som gik meget hurtigt og smidigt. Med hensyn til driften er det er genialt at kunne sætte varmepumpen til at starte kl 06:00 om morgenen, så der er lunt i køkkenet når vi står op. Ligeledes er det skønt at kunne tænde for varmen på vej hjem fra en ferie.

Lotte & Bent Fuhr

Jeg har i mit hverv som murermester, arbejdet sammen med Thomas Heller gennem de sidste 5 år på både store og små opgaver, som altid er udført håndværksmæssigt korrekt og afleveret til aftalt tid.

Thomas er innovativ, hvilket også gav sig til udtryk bl.a. da vi på Strø præstebolig skulle forestå en ombygning af konfirmandlokaler beliggende i kælderen, hvilket lysmæssigt var en udfordring som blev løst til ug. Jeg kan varmt anbefale Heller ApS som elektriker og samarbejdspartner.

Kristian Seindal

Øvejens Murer ApS.